Bendex DNA

BENDEX DNA

BENDEX DNA

Bolaget förfogar idag över produktionslokaler om 4 100 m2 samt kontorsutrymmen, 42 anställda och en årlig omsättning på 75M SEK. 

Bendex DNA

Bendex startades år 2002 genom förvärv av verksamhet. Utvecklingen har över åren varit god, vi är idag drygt 50 medarbetare med en årlig omsättning på ca 140M SEK.

Totalt förfogar vi över produktionslokaler om drygt 8 500 m2 samt tillhörande kontorsutrymmen.

Visionen

 • Vi ska vara en förebild i vår bransch
 • Vi ska vara en ledande leverantör av helhetslösningar i små och stora serier när det gäller bockade rör och plåtbaserade konstruktioner
 • Vi ska ses som en naturlig del i våra kunders organisationer
 • Vår arbetsmiljö, laganda och sammanhållning ska lokalt vara positivt omtalad
BENDEX Visionen

BENDEX Visionen

Vi skall vara en förebild och en ledande leverantör i vår bransch 

BENDEX Uppdraget

BENDEX Uppdraget

Uppdraget för oss är kort och gott att vara en komplett partner när det gäller kostnadseffektiva svetsade konstruktioner. 

Uppdraget

Uppdraget för oss är kort och gott att vara en komplett partner när det gäller kostnadseffektiva svetsade konstruktioner. Detta innefattar fixtur- och artikelkonstruktion, produktionsteknik, prototypframtagning samt rationell serieproduktion.

För att förverkliga vår vision och för att skapa förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag har vi kopplat på kortsiktiga och långsiktiga mål.

KOMPLETT PARTNER

KOMPLETT PARTNER

Affärsidé

Två korta meningar men ord som förpliktigar.

”Bendex ska arbeta med svetsade rör och plåtbaserade konstruktioner i små och medelstora serier. Vi ska ses som en förebild i vår bransch.”

BENDEX Årets företag i Hylte

BENDEX Årets företag i Hylte

Vi erbjuder stor produktionsvolym genom svetsning i flertalet robotceller tillsammans med manuella stationer, plåtbearbetning, laserskärning och montering. 

BENDEX Årets företag i Hylte

BENDEX Årets företag i Hylte

Viktigt för oss när vi pratar om kvalitet är kvalitetssäkring. Genom förebyggande åtgärder försvinner potentiella felkällor så att produktionen kan löpa på så störningsfritt som möjligt. 

Kvalitet

Bendex tankar kring kvalitetsarbete

Att mäta upp detaljer mot angivna specifikationer är kanske vad många traditionellt förknippar med kvalitetsarbete. För oss innebär detta mer en form av kvalitetskontroll. Viktigare för oss när vi pratar om kvalitet är kvalitetssäkring. Genom förebyggande åtgärder försvinner potentiella felkällor så att produktionen kan löpa på så störningsfritt som möjligt. Det i sin tur leder till en störningsfri vardag för våra kunder och då har vi nått ett av Bendex mål:

Att vara en partner som gör kundernas vardag såväl enkel som störningsfri.

Ett hjälpmedel i detta arbete är vårt verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015, vår verksamhetspolicy kan du ladda ner under fliken “Media”.

THE BENDEX WAY

THE BENDEX WAY

Engagemang som berör

Engagemang som berör bygger på filosofin att vi med gemensam, likriktad energi hela tiden kan förfytta gränsen för det omöjliga. Vi har skapat en gemensam värdegrund:

 • Jordnära Ett enkelt och okomplicerat förhållningssätt mot varandra både internt och externt.
 • Innovativa Vi vågar tänka nytt och annorlunda för att flytta gränsen för det omöjliga.
 • Långsiktiga Små steg i rätt riktning varje dag ger hållbar utveckling.
 • Lagspelare Vi arbetar för varandra och hjälps åt vid behov.
 • Arbetsglädje Vi ska ha roligt när vi tillsammans skapar vår framtid.
THE BENDEX WAY

THE BENDEX WAY

Jordnära - Innovativa- Långsiktiga - Lagspelare - Arbetsglädje 

THE BENDEX WAY

THE BENDEX WAY

Långsiktighet - Medarbetarskap - Rätt från mig - Dragande flöde - Lärande 

The Bendex Way

Som grund för vårt löpande förbättringsarbete har vi också gemensamt skapat ett antal styrande principer som ska leda oss rätt. Vi pratar då om:

 • Långsiktighet, Ständig utveckling – Innebär bland annat tydliga strategier och måltal för det vi gör och att vi hela tiden är måna om vår lagkänsla.
 • Medarbetarskap och Gemensamt ledarskap – Betyder bland annat delaktighet, rättvisa och respekt. Tydliga regler och ett gemensamt ansvar.
 • Rätt från mig – Kan t.ex. betyda att du ska förstå och utveckla din del. Att du ställer frågan ”varför” tillräckligt ofta när det behövs samt att vi strävar efter kvalitet i varje led.
 • Dragande flöde – Vår strävan efter att verkliga kundbehov ska styra, att vi standardiserar och aktivt arbetar med våra ställtider samt att vi reducerar vårt lager.
 • Lärande organisation – Innefattar bland annat vårt mentorskap; att vi vågar reflektera och tänka nytt, att vi skapar forum för kunskapsutbyte och att vi löser problem vid dess källa.

Dessa enkla men tydliga ledord innebär kort The Bendex Way!

MILJÖ OMTANKE

MILJÖ OMTANKE

Miljöarbete kan aldrig bli oviktigt i Bendex värld

Det är nödvändigt att vi alla inser vår påverkan på omvärldsmiljön. Därför är vi måna om att löpande revidera vår verksamhet för att på så sätt minimera Bendex miljöpåverkan.

Som vår leverantör förväntas ni hjälpa oss i vårt miljöarbete genom att arbeta i linje med vår verksamhetspolicy och arbeta förebyggande för att minimera er miljöpåverkan. Att följa gällande lagstiftning och övriga förordningar är ett minimikrav.

Vi är sedan ett antal år tillbaka certifierade enligt ISO 14001:2015, vår verksamhetspolicy kan du ladda ner under fliken “Media”.

BENDEX Årets företag i Hylte

BENDEX Årets företag i Hylte

Vi lever alla på samma klot. Vi bidrar så gott vi kan för att minska Bendex miljöpåverkan och är sedan ett antal år tillbaka certifierade enligt ISO 14001:2015. 

BENDEX Årets företag i Hylte

BENDEX Årets företag i Hylte

Vi på Bendex agerar alltid med ett långsiktigt perspektiv 

Bendex framgångsrecept bygger på en rejäl portion småländsk envishet

I en värld som präglas av konjunkturernas upp- och nedgång kan det ibland vara svårt att vara ett välmående företag. Vi på Bendex agerar alltid med ett långsiktigt perspektiv och genom att vara verksamma inom flera olika affärsområden har vi lyckats skapa en solid och hållbar plattform.

Plattformen skapar förstås trygghet för oss men även för våra kunder. Tillsammans med långsiktig investeringsplanering och en rejäl portion såväl småländsk envishet som klurighet har vi skapat ett välmående företag som skänker våra kunder betydligt mindre affärsrisk.

Affärsområden

Låt oss presentera några affärsområden vi är verksamma inom.

 • Medicinteknisk utrustning
 • Jord- och lantbruksutrustning
 • Anläggnings- och byggnadsindustri
 • Storköksutrustning