Bendex investerar fortsatt!

Bendex investerar fortsatt!

För att stärka oss ytterligare investerar vi i ytterligare en bockmaskins- enhet. Vi kommer i den nya cellen ha möjlighet till obemannad och automatiserad drift, radieväxling samt viss håltagning.

Enheten kommer att finnas på plats under augusti och i samband med detta tillskott skapar vi också en ny layout för gruppen som helhet. Kortare ledtider, högre produktivitet och ytterligare förbättrad arbetsmiljö är några av fördelarna förändringen för med sig.