Bendex DNA

BENDEX DNA

BENDEX DNA

Yrityksellä on yli 4 100 m2 tuotantotiloja ja lisäksi toimistotiloja, 42 työntekijää ja 75 miljoonan Ruotsin kruunun vuotuinen liikevaihto. 

Bendex DNA

Bendex startades år 2002 genom förvärv av verksamhet. Utvecklingen har över åren varit god, vi är idag drygt 50 medarbetare med en årlig omsättning på ca 140M SEK.

Totalt förfogar vi över produktionslokaler om drygt 8 500 m2 samt tillhörande kontorsutrymmen.

Visiomme:

 • Haluamme olla esikuva alallamme.
 • Haluamme olla kokonaisvaltaisten ratkaisujen johtava toimittaja taivutettuihin putkiin ja peltiin perustuvien ratkaisujen saralla.
 • Being perceived as a natural link in our customers’ organisations.
 • Työympäristöllämme, yhteishengellämme ja yhteenkuuluvaisuuden tunteellamme tulee olla hyvä maine.
BENDEX Visionen

BENDEX Visiomme:

Pyrimme olemaan esikuva ja alamme johtava toimittaja 

BENDEX Uppdraget

BENDEX Tehtävämme

Tehtävämme on lyhyesti sanottuna olla kokonaisvaltainen kumppani kustannustehokkaiden hitsattujen rakenteiden alueella. 

Tehtävämme

Tehtävämme on lyhyesti sanottuna olla kokonaisvaltainen ja kustannustehokas kumppani hitsattujen rakenteiden osalta. Se käsittää kiinnitykset/tuotteiden rakenteen, tuotantotekniikan, prototyyppien valmistuksen sekä järkiperäisen sarjatuotannon.

Jotta voimme toteuttaa visiomme ja saada edellytykset tehtävämme onnistumiselle, olemme laatineet lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Valinta Hylten kunnan Vuoden yritykseksi on mielestämme osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä.

KOMPLETT PARTNER

Kokonaisvaltainen kumppani

Liikeidea

Ne ovat kaksi lyhyttä lausetta, mutta ne ovat sanoja, jotka sitovat. Bendex ottaa haasteet vastaan!

”Bendex työstää taivutettuja, hitsattuja putkirakenteita pienissä ja keskisuurissa sarjoissa. Haluamme olla esikuva alallamme.”

BENDEX Årets företag i Hylte

BENDEX Hylten kunnan Vuoden yritys

Tarjoamme suuria tuotantomääriä hitsaamalla useissa robottisoluissa samaan aikaan. Lisäksi palveluihimme kuuluvat manuaalisilla asemilla hitsaus, levyntyöstö, laserleikkaus ja kokoonpano. 

BENDEX Årets företag i Hylte

BENDEX Hylten kunnan Vuoden yritys

Laadusta puhuttaessa meille on tärkeää laadunvarmistus. Poistamme mahdollisia virhelähteitä ennaltaehkäisevin toimenpitein, jolloin tuotanto voi toimia häiriöittä. 

Laatu

Bendex tankar kring kvalitetsarbete

Tuote-erittelyjen yksityiskohtien täyttäminen on ehkä sitä, mitä perinteisesti kutsutaan laatutyöksi. Meille se tarkoittaa pelkästään laatukontrollia, emmekä me halua, että meidät nähdään vain sillä tavalla. Meille on tärkeämpää laadunvarmistus, ehkäistä ennalta mahdolliset virhelähteet, niin että tuotanto voi toimia ilman häiriöitä. Se tarkoittaa asiakkaillemme häiriötöntä arkea, ja näin olemme löytäneet Bendexin tavoitteen:

Haluamme olla kumppani, joka tekee asiakkaiden elämästä helppoa ja häiriötöntä.

Apuna tässä työssä on toimintamallimme, joka on sertifioitu standardin ISO 9001:2015 mukaisesti.

THE BENDEX WAY

THE BENDEX WAY

Sitoutumista, joka koskettaa

Engagemang som berör bygger på filosofin att vi med gemensam, likriktad energi hela tiden kan förfytta gränsen för det omöjliga. Vi har skapat en gemensam värdegrund:

 • Maanläheisyys Yksinkertainen ja mutkaton suhtautuminen toisiimme sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella.
 • Pitkäjännitteisyys Päivittäiset pienet askeleet oikeaan suuntaan johtavat kestävään kehitykseen.
 • Jångsiktiga Små steg i rätt riktning varje dag ger hållbar utveckling.
 • Joukkuepeli We work for each other and help out when needed.
 • Työnilo Meillä on oltava hauskaa, kun luomme yhdessä tulevaisuuttamme.
THE BENDEX WAY

THE BENDEX WAY

Maanläheisyys – Pitkäjännitteisyys – Joukkuepeli – Työnilo 

THE BENDEX WAY

THE BENDEX WAY

Pitkäjännitteisyys – Työyhteisön jäsenyys – Alusta asti oikein – Imuohjaus – Oppiminen 

The Bendex Way

Olemme luoneet jatkuvan kehitystyömme pohjaksi myös muutamia periaatteita, jotka ohjaavat meitä oikeaan suuntaan. Niitä ovat:

 • Pitkäjännitteisyys ja jatkuva kehitys – Tarkoittavat muun muassa selkeitä strategioita ja tavoitelukuja toiminnallemme sekä jatkuvaa joukkuehengestä huolehtimista.
 • Työyhteisön jäsenyys ja yhteinen johtajuus – Tarkoittavat muun muassa osallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja kunnioitusta, selkeitä sääntöjä ja yhteistä vastuuta.
 • Alusta asti oikein – Voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaisen tulee ymmärtää oma osuutensa ja kehittää sitä. On kysyttävä tarpeeksi usein ”miksi?” ja pyrittävä laatuun joka vaiheessa.
 • Imuohjaus – Pyrkimys antaa todellisen asiakastarpeen ohjata, standardisointi ja aktiivinen työ odotusaikojen lyhentämiseksi ja varaston pienentämiseksi.
 • Oppiva organisaatio – Innefattar bland annat vårt mentorskap; att vi vågar reflektera och tänka nytt, att vi skapar forum för kunskapsutbyte och att vi löser problem vid dess källa.

Näistä yksinkertaisista mutta selkeistä ohjenuorista muodostuu The Bendex Way!

MILJÖ OMTANKE

YMPÅRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö

Meille on tärkeää, että kaikki ymmärtävät, miten vaikutamme ympäristöömme. Sen vuoksi meidän täytyy jatkuvasti tarkistaa toimintatapamme, jotta voimme minimoida haitalliset ympäristövaikutukset. Apuna tässä työssä on se, että olemme jo muutaman vuoden ajan olleet sertifioituja standardin ISO 14001:2015 mukaisesti.

Som vår leverantör förväntas ni hjälpa oss i vårt miljöarbete genom att arbeta i linje med vår verksamhetspolicy och arbeta förebyggande för att minimera er miljöpåverkan. Att följa gällande lagstiftning och övriga förordningar är ett minimikrav.

Vi är sedan ett antal år tillbaka certifierade enligt ISO 14001:2015, vår verksamhetspolicy kan du ladda ner under fliken “Media”.

BENDEX Årets företag i Hylte

BENDEX Hylten kunnan Vuoden yritys

Elämme kaikki samalla maapallolla. Pyrimme tekemään parhaamme pienentääksemme Bendexin ympäristövaikutuksia, ja yrityksemme on jo muutaman vuoden ajan ollut ISO 14001:2015 -sertifioitu. 

BENDEX Årets företag i Hylte

BENDEX Hylten kunnan Vuoden yritys

Me Bendexillä pyrimme kaikessa pitkäjänteisyyteen.  

Bendexin menestyksen resepti perustuu aimo annokseen smålantilaista itsepäisyyttä

Nousevien ja laskevien suhdanteiden määrittämässä maailmassa voi joskus olla vaikeaa olla hyvinvoiva yritys. Me Bendexillä pyrimme kaikessa pitkäjänteisyyteen, ja koska toimimme useilla eri liiketoiminta-alueilla, olemme onnistuneet luomaan yritykselle vakaan ja kestävän perustan.

Se tuo turvaa paitsi meille itsellemme, myös asiakkaillemme. Pitkän aikavälin investointisuunnittelulla ja aimo annoksella smålantilaista itsepäisyyttä ja nokkeluutta olemme luoneet hyvinvoivan yrityksen, joka tarkoittaa asiakkaillemme pientä liiketoimintariskiä.

Liiketoiminta-alueet

Tässä esittelemme muutamia liiketoiminta-alueitamme:

 • Tässä esittelemme muutamia liiketoiminta-alueitamme.
 • Maatalouslaitteet
 • Rakentaminen
 • Suurkeittiölaitteet