Privacy Policy

Tietosuojakäytäntömme kuvaa, miten keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi. Selitämme myös, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja, mitä henkilötietoryhmiä käsittelemme, millä oikeusperustalla käsittely tapahtuu ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi. Käytäntö kuvaa myös henkilötietojasi koskevat oikeutesi.

On tärkeää, että luet ja ymmärrät tietosuojakäytännön.

 

Henkilötietojen kerääminen

Mitä henkilötietoja me käsittelemme?

Käsittelemme henkilötietoja vain, kun meillä on siihen oikeusperusta. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan silloin, kun niitä tarvitaan lain tai muiden säännösten mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Alla on esimerkkejä henkilötiedoista, joita meidän on käsiteltävä sinusta:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Sukupuoli
 • Pankkitilin numero ja muut maksutiedot

Niiden tietojen lisäksi, jotka annat meille tai jotka keräämme sinulta ostojesi ja palvelujen käyttötapojesi perusteella, saatamme kerätä henkilötietoja myös jostakin muualta (ns. kolmannelta osapuolelta). Nämä tiedot voivat olla esimerkiksi julkisista rekistereistä saatuja osoitetietoja sen varmistamiseksi, että meillä on oikeat osoitetiedot sinusta, tai yritystietoja laskutusta ja arvonlisäveronumeron tarkistamista varten.

Henkilötietojen jakaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan siirtää välttämätöntä käsittelyä varten myös muille yrityksille, joiden kanssa Bendex AB tekee yhteistyötä esimerkiksi markkinoinnissa (mediatoimistot jne.), maksuratkaisuissa ja IT-palveluissa, reklamaatioissa valmistajille ja suoratoimituksissa toimittajilta. Tämän lisäksi Bendex AB voi lain mukaan olla velvollinen luovuttamaan tietoja valtion viranomaisille, kuten esim. poliisille ja verovirastolle. Voimme myös luovuttaa henkilötietoja yrityksille, jotka hoitavat yleisiä tavarakuljetuksia (esim. logistiikkayritykset). Näissä tapauksissa yhteistyökumppanit käsittelevät tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä omien käytäntöjensä mukaisesti.

Bendex AB pyrkii käsittelemään henkilötietoja EU:n/ETA:n alueella ja tekemään yhteistyötä sellaisten yhteistyökumppaneiden ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:n alueella. Jos tämä ei ole mahdollista, henkilötietojen käsittely voi tapahtua EU:n/ETA:n ulkopuolella maissa, joissa katsotaan olevan riittävä tietosuojan taso EU:n komission päätöksen mukaisesti, tai käyttämällä asianmukaisia suojatoimia, kuten vakiosopimuslausekkeita, sitovia yrityssääntöjä tai Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelmää. Riippumatta maasta, jossa henkilötietoja käsitellään, toteutamme kohtuulliset tekniset, oikeudelliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että suojaustaso on sama kuin EU:n/ETA:n alueella.

Henkilötietojen säilyttäminen

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Olemme avoimia ja läpinäkyviä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Jos haluat saada tarkempaa tietoa henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi. Saat silloin rekisteriotteen, josta käy ilmi käyttötarkoitus, henkilötietojen ryhmät, henkilötietojen vastaanottajaryhmät, säilytysajat ja tieto siitä, mistä tiedot on kerätty. Jos saamme tällaisen pyynnön, kysymme lisätietoja sen varmistamiseksi, että annamme oikeat tiedot ja että tiedot luovutetaan oikealle henkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Voit pyytää tietojesi oikaisemista, jos tiedot ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus täydentää mahdollisesti puutteellisia henkilötietojasi ilmoitetun tarkoituksen puitteissa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää käsittelemiemme henkilötietojen poistamista, jos:

 • Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai joihin niitä käsiteltiin.
 • Olet peruuttanut suostumuksen, johon käsittely perustuu, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
 • Vastustat oikeutettujen etujen tasapainottamista, kuten olemme tehneet, ja Bendex AB:lla ei ole oikeutettua etua, joka on merkityksellisempi.
 • Vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomalla tavalla.
 • Henkilötiedot on poistettava, jotta voimme täyttää oikeudelliset velvoitteemme
 • Henkilötiedot on kerätty lapselta (alle 13-vuotias), josta sinulla on vanhempainvastuu, tietoyhteiskunnan palvelujen, kuten sosiaalisen median, tarjoamisen yhteydessä.

Meillä voi olla syitä olla noudattamatta poistopyyntöäsi, jos on olemassa oikeudellisia velvoitteita, jotka estävät meitä tekemästä sitä. Tämä voi tapahtua, jos käsittely on tarpeen ilmaisunvapauden ja tiedonsaantioikeutemme käyttämiseksi, oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että merkitsemme tiedot niin, että jatkossa käsittelemme niitä vain tiettyihin erityistarkoituksiin.

Oikeutettu etu ja oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä oikeutetun etumme perusteella, jos sinulla on henkilökohtaisia syitä, jotka koskevat tilannetta. Voimme kuitenkin jatkaa tietojesi käsittelyä, vaikka olet vastustanut käsittelyä, jos meillä on käsittelyyn pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat tärkeämpiä kuin yksityisyytesi.

Suoramarkkinointi

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Vastustaminen kattaa myös suoramarkkinointitarkoituksessa suoritetut henkilötietojen analyysit (ns. profilointi). Jos vastustat suoramarkkinointia, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tätä tarkoitusta varten sekä kaikenlaiset suoramarkkinointitoimet.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Jos oikeus käsitellä henkilötietojasi perustuu suostumukseesi tai kanssasi tehdyn sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen, sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat ja meille toimittamasi tiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle (niin kutsuttu tietojen siirtäminen).

Tietoa evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tallentamista tietokoneellesi vierailemasi verkkosivusto pyytää. Evästeitä käytetään monilla verkkosivustoilla antamaan vierailijalle pääsy erilaisiin toimintoihin. Evästeen tietoja voidaan käyttää käyttäjän selauskäyttäytymisen seuraamiseen.

Heinäkuun 25. päivänä 2003 voimaan tulleen sähköistä viestintää koskevan lain mukaan jokaiselle, joka vierailee evästeitä käyttävällä verkkosivustolla, on ilmoitettava:

 • että verkkosivusto sisältää evästeitä,
 • mihin evästeitä käytetään ja
 • miten evästeet voidaan välttää

Bendex AB käyttää evästeitä. Osittain teknisistä syistä ollakseen selvillä siitä, mitä käyttäjä tekee sivustolla, sisäänkirjautumisista, ostoskorin täyttämisistä jne. Käytämme evästeitä myös liikenteen mittaamiseen ja markkinointitoimien arviointiin sekä Bendex AB:n kehittämiseen. Jos et hyväksy evästeitä selaimessasi, suuri osa sivujen toiminnoista lakkaa toimimasta.

Sivustomme käyttää evästeiden hallintaan kolmannen osapuolen CookieBot-järjestelmää. Löydät tietoa evästeistä, nykyisestä suostumuksestasi ja voit muuttaa suostumustasi napsauttamalla ketjulinkiltä näyttävää kuvaketta verkkosivuston vasemmassa alakulmassa.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, selaimesi voidaan asettaa siten, että kieltäydyt automaattisesti evästeiden tallentamisesta tai sinulle ilmoitetaan aina, kun verkkosivusto pyytää evästeen tallentamista. Selaimen avulla voidaan myös poistaa aiemmin tallennetut evästeet. Katso lisätietoja selaimen ohjesivuilta. Enemmän tietoa evästeistä, katso PTS

Henkilötunnuksen käsittely

Käsittelemme henkilötunnustasi vain, kun se on selvästi perusteltua tarkoituksen kannalta, välttämätöntä turvallisen tunnistamisen kannalta tai jos siihen on muita merkittäviä syitä. Käytämme asiakasnumeroa niissä tilanteissa, joissa se on riittävä, jotta minimoimme henkilötunnuksen käsittelyn mahdollisimman pitkälle.

Henkilötietojen suojaaminen

Vain niillä henkilöillä, joiden on todella käsiteltävä henkilötietojasi ilmoitettujen tarkoitustemme täyttämiseksi, on pääsy niihin.

Valitukset

Tietosuojavaltuutettu valvoo valvontaviranomaisena lainsäädännön soveltamista. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos epäilet, että käsittelemme henkilötietojasi väärin

Tietosuojakäytännön muutokset

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää. Viimeisin päivitetty versio löytyy aina tältä sivustolta. Viimeisimmän päivityksen päivämäärä: 24-02-26.

Tuotteidemme ja palvelujemme markkinoiminen

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Merkityksellisten tuotesuositusten näyttämiseen.
 • Suoramarkkinoinnin lähettämiseen sähköpostitse, tekstiviestillä, sosiaalisen median tai muiden vastaavien sähköisten viestintäkanavien kautta ja postitse. Esimerkiksi kampanjoiden toteuttamiseen tai tarjousten ja kutsujen lähettämiseen tapahtumiin: kaikille asiakkaille, tietylle asiakassegmentille (esim. 30–40-vuotiaat naiset/miehet Suomessa) tai yksittäiselle asiakkaalle.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ovat:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Ikä
 • Asuinpaikka
 • Tiedot siitä, miten asiakas käyttää yrityksen verkkosivustoa ja muita digitaalisia kanavia.
 • Sosiaalinen identiteetti
 • Tiedot tehdyistä ostoksista.
 • Käyttäjän tuottamat tiedot (esim. klikkaus- ja vierailuhistoria).

Jotta ymmärrämme, minkälaista markkinointia tai suoramarkkinointia pitää käyttää, analysoimme seuraavia:

 • Miten verkkosivustoja ja muita digitaalisia kanavia käytetään (esim. millä sivuilla ja sivujen osilla käydään ja mitä hakuja tehdään).
 • Ikä- ja asuinpaikka.
 • Asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimusten tulokset.

Oikeusperusta: Uutiskirjeen vastaanottajat ja verkkosivuston kävijät – oikeutettu etu.

Käsittely on tarpeen, jotta voimme tyydyttää sinun etujasi ja meidän etujamme voidaksemme markkinoida tuotteita ja palveluita.

Säilytysaika: 12 kuukautta keräämisestä ja 12 kuukautta vuorovaikutuksesta digitaalisen median kautta (esimerkiksi uutiskirjeiden klikkaukset).

Rekisteristä poistaminen: Voit peruuttaa uutiskirjeiden tilauksen uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Voit estää tilastojen keräämisen sosiaalisen median kautta tekemällä asetuksia ja määrittämällä mieltymyksiä sosiaalisen median tilisi kautta. Jos et halua osallistua verkkotilastojen keräämiseen, voit estää evästeiden käytön selaimessasi ja pidättäytyä osallistumasta verkkosivustomme kyselyihin. Jos olet epävarma, ota meihin yhteyttä tällä sivulla olevien yhteystietojen avulla.

Kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumisen toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Viestintään kilpailuun osallistuvien osallistujien kanssa.
 • Viestintään osallistujien kanssa ennen tapahtumaa ja sen jälkeen (esim. ilmoittautumisen vahvistaminen, kysymykset tai arvioinnit).
 • Tunnistamisen ja iän tarkistamisen mahdollistamiseksi.
 • Voittajien valitsemiseksi ja palkinnoista ilmoittamiseksi.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ovat:

 • Nimi
 • Henkilötunnus tai ikä.
 • Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Kilpailuilmoituksissa annetut tiedot.
 • Tapahtumien arvioinneissa annetut tiedot.

Oikeusperusta on oikeutettu etu. Tietojen välittäminen ja käsittely on tarpeen, jotta voimme tyydyttää sinun etujasi ja meidän etujamme kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä ja hallinnoinnissa sekä täyttää mahdolliset lakisääteiset vaatimukset.

Säilytysaika: Oikeusperusta on oikeutettu etu. Tietojen välittäminen ja käsittely on tarpeen, jotta voimme tyydyttää sinun etujasi ja meidän etujamme kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä ja hallinnoinnissa sekä täyttää mahdolliset lakisääteiset vaatimukset.

Rekisteristä poistaminen: Ota meihin yhteyttä, jos et halua olla tapahtumaan tai kilpailuun liittyvissä rekistereissämme. Ilmoita, mitä kilpailua/tapahtumaa pyyntösi koskee, jos sinulla on erityinen pyyntö.

Asiakaspalvelu- ja myyntitiedustelujen käsitteleminen

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Viestintään asiakkaan kanssa ja asiakaspalvelu- ja myyntiosastolle puhelimitse tai digitaalisissa kanavissa (mukaan lukien sosiaalinen media) tulleisiin tiedusteluihin vastaamiseksi.
 • Tunnistamisen tekemiseen.
 • Valitusten ja tukitapausten tutkimiseen (tekninen tuki mukaan lukien).
 • Suorien toimitusten järjestämiseen.
 • Reklamaatioiden vastaanottamiseen ja ratkaisemiseen.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ovat:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Kirjeenvaihtosi
 • Tiedot ostoajankohdasta, ostopaikasta, tuotteeseen liittyvästä viasta/valituksesta.
 • Omien sivujen käyttäjätiedot esimerkiksi kirjautumisongelmien varalta.
 • Tekniset tiedot laitteistasi, jotka ovat tarpeen tukiasioissa.
 • Henkilötunnus

Oikeusperusta: Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen, jotta voimme tyydyttää sinun etujasi ja meidän etujamme tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Säilytysaika: Kunnes asiakaspalvelutapaus on suljettu. Enintään 12 kuukautta.

Rekisteristä poistaminen: Ota meihin yhteyttä, jos et halua olla asiaan liittyvässä rekisterissämme. Huomaa, että joitakin asiakirjoja voi olla tarpeen säilyttää, esimerkiksi kirjanpitolakiin ja kuluttajamyyntilakiin liittyviä asiakirjoja – katso myös jäljempänä oleva kohta Lakisääteiset velvoitteet. Ota yhteyttä, niin autamme sinua tiedusteluissasi siitä, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Voidaksemme täyttää lakisääteiset velvoitteet lakien, tuomioiden tai viranomaispäätösten edellyttämällä tavalla. (esim. kirjanpitolaki, rahanpesulaki tai tuotevastuuta ja tuoteturvallisuutta koskevat määräykset, jotka voivat edellyttää yleisölle ja asiakkaille suunnattua viestintää ja tiedottamista tuotehälytyksistä tai tuotepalautuksista).

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät voivat olla:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Kirjeenvaihtosi
 • Tiedot ostoajankohdasta, ostopaikasta, tuotteeseen liittyvästä viasta/valituksesta.
 • Käyttäjätiedot kohdasta Omat sivut.
 • Henkilötunnus
 • Maksutiedot

Oikeusperusta: Lakisääteinen velvoite. Tätä henkilötietojen keräämistä edellyttää laki.

Säilytysaika: Kunnes osto on suoritettu (mukaan lukien toimitus ja maksu) ja 84 kuukauden ajan.

Pystyäksemme arvioimaan, kehittämään ja parantamaan palveluitamme, tuotteitamme ja järjestelmiämme

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tehdäksemme palveluista käyttäjäystävällisempiä, esimerkiksi muutamme käyttöliittymää tiedonkulun yksinkertaistamiseksi tai korostamme digitaalisissa kanavissamme usein käytettyjä ominaisuuksia.
 • Tuottaaksemme tietoja tavara- ja logistiikkavirtojen parantamiseksi, esimerkiksi ennustamalla ostoja, varastoja ja toimituksia.
 • Tuottaaksemme tietoja tuotevalikoiman kehittämiseksi ja parantamiseksi.
 • Tuottaaksemme tietoja resurssitehokkuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta, esimerkiksi virtaviivaistamalla ostoja ja suunnittelemalla toimituksia.
 • Tuottaaksemme tietoja uusien myymälöiden ja varastojen perustamisen suunnittelua varten.
 • Antaaksemme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tarjoamaamme valikoimaan.
 • Tuottaaksemme tietoja tietotekniikkajärjestelmien parantamiseksi, jotta voimme parantaa kävijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuutta yleisesti.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ovat:

 • Ostotapahtuman ja käyttäjän tuottamat tiedot (esim. klikkaus- ja vierailuhistoria).
 • Ikä
 • Asuinpaikka
 • Kirjeenvaihtosi ja palautteesi palveluistamme ja tuotteistamme.
 • Tekniset tiedot käytetyistä laitteista ja asetuksista, kuten kieliasetus, IP-osoite, selainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus ja alusta.
 • Tiedot siitä, miten olit vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa, eli miten palveluita käytettiin, kirjautumistapa, missä ja kuinka kauan eri sivuilla käytiin, vasteajat, latausvirheet, miten palveluihin pääsee käsiksi ja milloin palvelusta poistuttiin jne.

Oikeusperusta: Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen meidän oikeutetun etumme ja sinun oikeutetun etusi tyydyttämiseksi, jotta voimme arvioida, kehittää ja parantaa palveluitamme, tuotteitamme ja järjestelmiämme.

Säilytysaika: 12 kuukautta keräämisestä.

Palvelun väärinkäytön estämiseksi tai yritykseen kohdistuvien rikosten estämiseksi, ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Petosten tai muiden rikosten tutkimiseen tai estämiseen esimerkiksi myymälässä tapahtuneiden tapausten ilmoittamisen avulla.
 • Estääksemme roskapostia, häirintää tai muita kiellettyjä toimia.
 • Suojataksemme ja parantaaksemme IT-ympäristöämme hyökkäysten ja tunkeutumisten varalta.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ovat:

 • Ostotapahtuman ja käyttäjän tuottamat tiedot (esimerkiksi klikkaus- ja vierailuhistoria).
 • Henkilötunnus
 • Kameravalvonnan videotallenteet.
 • Asiakkaan käyttämiä laitteita ja asetuksia koskevat tiedot, kuten kieliasetukset, IP-osoite, selaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio ja alusta.

Oikeusperusta: Lakisääteinen velvoite, jos sellainen on olemassa. Vaihtoehtoisesti oikeutettu etu (jos lakisääteistä velvoitetta ei ole), jos käsittely on tarpeen oikeutetun etumme toteuttamiseksi palvelun väärinkäytön estämiseksi tai yritykseen kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja estämiseksi.

Säilytysaika: 12 kuukautta keräämisestä.

Yhteystiedot

Bendex AB, yritystunnus 556069-3987 on henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä, osoite www.bendex.se/fi

Tietosuojayhteyshenkilö

Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn ja tietosuojakäytäntöihimme liittyviä kysymyksiä, pyyntöjä tai huolenaiheita, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme:

Björn Henriksson
Sähköpostiosoite bjorn.henriksson@weland.se
Puhelinnumero: +46 371 344 00
Postiosoite: Weland AB, Malmgatan 34, S-333 30 Smålandsstenar, Ruotsi.

Tietosuojavaltuutettu auttaa sinua kaikissa henkilötietojasi koskevissa kysymyksissä tai huolenaiheissa.

Tämä sisältää:

 • Tiedustelut siitä, mitä henkilötietoja meillä on sinusta.
 • Pyynnöt oikaista tai poistaa henkilötietojasi.
 • Tiedot siitä, miten keräämme, käytämme, jaamme ja säilytämme henkilötietojasi.
 • Kysymykset suostumuksesta ja siitä, miten voit peruuttaa sen.
 • Kaikki muut tietosuojaan liittyvät kysymykset tai huolenaiheet.

Pyrimme vastaamaan kaikkiin pyyntöihin kohtuullisessa ajassa ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Vastuu yksityisyyden suojasta:

Yhtiön toimitusjohtaja (TJ) on vastuussa siitä, että yhtiö noudattaa sovellettavia yksityisyyden suojaa koskevia lakeja ja määräyksiä. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu yksityisyyden ja tietosuojakulttuurin luomisesta ja ylläpitämisestä yrityksessä. Tämä tarkoittaa, että toimitusjohtajan on ymmärrettävä yrityksen yksityisyyden suojaa koskeva käytäntö ja tiedotettava siitä kaikille työntekijöille sekä varmistettava, että käytettävissä on tarvittavat resurssit ja koulutus, joilla tuetaan käytännön noudattamista.

Lisäksi toimitusjohtajan on pidettävä yhteyttä yrityksen tietosuojavaltuutettuun tai vastaavaan varmistaakseen, että yritys pysyy ajan tasalla yksityisyyden suojaa koskevien lakien muutoksista ja ryhtyy tarvittaviin toimiin näiden lakien noudattamiseksi ja asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi.