Hitsaus

Hitsaus on liittämistekniikka, jossa metallikappaleet kuumennetaan ja liitetään sulattamalla metallikappaleita yhteen.

Tavallisimpia ovat kaasukaarihitsaus (MIG/MAG) ja kaasuvolframihitsaus (TIG).

MIG/MAG

MIG-/MAG-menetelmä on jatkuvasti yleistyvä hitsausmenetelmä. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että menetelmä tarjoaa korkean tuottavuuden ja on suhteellisen helppo automatisoida.

Menetelmän periaate on, että syötetään jatkuvasti metallilankaa, jonka sulattaa valokaari. Metallilanka toimii sekä elektrodina että lisäaineena.

Tärkeitä parametreja hyvän hitsin saamiseksi ovat jännitys, langan syöttönopeus ja suojakaasun oikea virtaus.

TIG

TIG-hitsaus on menetelmä, jossa käytetään sulamatonta volframielektrodia. Lisäainetta voi käyttää, ja se saadaan suurimmilta osin hitsisulasta.

TIG-hitsauksessa saadaan puhdas ja korkealuokkainen hitsisauma, joka riippuu suuresti siitä, ettei tuoteta kuonaa.

Robottihitsaus

Robottihitsaus suoritetaan useimmiten MIG-/MAG-hitsausmenetelmällä eniten käytettyjen materiaalien kohdalla, kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin.

Riippuen osan muodosta voidaan pientenkin kappalemäärien kohdalla käyttää robottihitsausta. Osa, jossa käytetään monia hitsauskertoja ja jonka hitsausaika on siten pitkä, voi olla pienissäkin sarjoissa optimaalinen robottituote.

Manuaaliseen hitsaukseen verrattuna jaksoajat ovat robottihitsauksessa monissa tapauksissa 1/3 tai pienemmät.

Myöhemmin alettiin käyttää niin kutsuttua CMT-tekniikkaa. Se tarvitsee erityisen sähkölähteen, ja osat eivät kuumene yhtä paljon kuin perinteisessä hitsauksessa. Sillä saadaan puhtaampi ja suurimmilta osin räiskeetön hitsisauma. CMT-tekniikka toimii tehokkaimmin osissa, joiden paksuus on korkeintaan 3,0 mm.

Bendexillä on laaja kokemus ja hyvä kapasiteetti robottihitsauksessa. Bendex hitsaa käyttäen sekä perinteisiä virtalähteitä että uudempaa CMT-tekniikkaa.

Terveysriskit voivat olla merkittäviä hitsauksessa, etenkin savun ja kaasun vaikutuksesta. Sen vuoksi tärkeää on hyvä ilmanvaihto ja ilman hyvin suunniteltu imujärjestelmä sekä se, että ventiloitu ilma saadaan takaisin ilman metallipölyä.