Förebyggande friskvård

Förebyggande friskvård

Vi engagerar oss i individen. Vi har tagit fram ett koncept gällande förebyggande friskvård som bygger på delat ansvar mellan individ och företag. Vi stöttar med friskvårdsbidrag för att främja aktiv fritid, vi erbjuder löpande massage till våra anställda och vi resonerar under massagen om hur du som individ kan förebygga skador genom diverse aktiviteter. Frisk personal ger frisk verksamhet- vår friskvårdssatsning som investering ger direkt återbetalning.