HLR- utbildning på Bendex

HLR- utbildning på Bendex

Om olyckan är framme måste vi ta hand om varandra, det kan ske på arbetet gentemot arbetskamraterna men också i hemmet och på fritiden. För att vi skall ha förutsättningar att agera måste vi ha utbildningen för det.

Därför har all personal erbjudits utbildning i HLR via Räddningstjänsten.

Det är ett av våra sätt att visa vår omtanke om vår personal.

Utbildningen kommer att ske 22 Maj.