Kvalitets- och miljöarbete på bred front är viktigt

Kvalitets- och miljöarbete på bred front är viktigt!

För att ytterligare förstärka vårt kvalitets- och miljöarbete har vi genomfört en internrevisions- utbildning under 2 dagar. Totalt deltog 6 medarbetare. Utbildningen har berört:

Kvalitet- Vad är det?

Kraven i berörda standarder

Process- tänk

Revisionsmetodik som skapar verksamhetsutveckling