The Bendex Way

Vi har nu kommit halvvägs i vårt projekt i att etablera löpande förbättringsarbete i verksamheten. Vi kan konstatera att vi funnit oerhört många bra förbättringar som hjälper oss i vardagen, gör oss ändå flexiblare och ändå rationellare. Vi hittar ytterligare förbättringar varje dag, precis enligt plan.

Vi har högt till tak, engagerade och vågar göra fel- Delar i ett vinnande koncept som vi ser det.