Ytterligare svetsrobot- kapacitet

Ytterligare svetsrobot- kapacitet! 

För att möta framtida möjligheter har vi nu ytterligare en svetsrobot- cell på plats. För att bredda oss ytterligare föll valet på en ABB IRB600D med Fronius CMT- strömkälla. En komplett enhet med stor potential. Tillsammans med övriga enheter skapar vi oss en flexibel avdelning med möjlighet till rationell produktion både av enkla och komplicerade artiklar i olika storlekar.