Efterbehandling

Bendex utför olika typer av efterbehandling, till exempel ytbehandling i olika former, del- och komplettmontage, förpackning samt lagerhållning.

Detta erbjuder vi för att vara en lyhörd och komplett leverantör.