Rörbockning

Kallbockning är idag den vanligaste metoden för rörbockning i serieproduktion. Processen bygger på dragning av röret genom en urskålad kurvmall. Man använder ett dragskaft som hävarm vilken har motsvarande urskålning. Skaftet och mallen bildar tillsammans en ”tunnel” som motverkar att röret plattas till i bockområdet. Vill man ytterligare medge oförändrad profilform för röret i bockzonen använder man även dorn direkt anpassat för rörets innerdiameter.

Jämfört med exempelvis alternativa produktionsmetoder som att kapa och skarva rördetaljer är rörbockning ett rationellt och billigt produktionsalternativ.

Bendex bockar normalt med:

  • Fast radie: Traditionell bockning mot fast radieskiva
  • Fri radie: Röret formas genom valsning mellan rörliga rullar vilket kan vara lämpligt vid stora, svepande radier.
  • Variabel radie: Vissa produkter kräver olika radier på samma detalj, då är det rationellt att använda denna teknik med fri radie där vi i samma process kan variera radien löpande på röret i samma bockningscykel.

Bendex bockar runda rör, fyrkantsrör och ellipsformade profilrör.

En gammal ”tumregel” är att inte bocka rör under 2 gånger ytterdiametern på röret. Med dagens teknik och med dagens produktbehov går vi ofta under denna tumregel.  Moderna maskiner har många gånger en boosterfunktion, vilket ger oss möjligheter att ”putta” lite extra på röret då det ska forma sig. Puttningen motverkar att röret spricker eller blir deformerat och vi kan på så sätt bocka ändå snävare radier.

En styrande faktor, vid sidan om maskinkapaciteten, är rörets beskaffenhet. Viktigt är att man väljer rörmaterial med rätt sammansättning – exempelvis korrekta förlängningsvärden.

Bendex levererar kompletta bockade och bearbetade konstruktioner.