Svetsning

Svetsning är en sammanfogningsteknik som innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom sammansmältning av metallstycken.

Vanligast är gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG) och gasvolframsvetsning (TIG).

MIG/MAG

MIG/MAG-metoden är en svetsmetod som ständigt ökar. Det beror främst på att metoden ger hög produktivitet och att metoden är relativt enkel att automatisera.

Principen för metoden är att en metalltråd kontinuerligt matas fram och smälter av en ljusbåge. Metalltråden fungerar både som elektrod och tillsatsmaterial.

Viktiga parametrar för att få en fullgod svets är; spänning, trådmatningshastighet och rätt flöde av skyddsgas.

TIG

TIG-svetsning är en metod där ickeavsmältande elektrod av volfram används. Tillsatsmaterial kan användas och tillförs då i främre delen av smältbadet.

TIG-svetsning ger en ren och högklassig svetsfog mycket beroende av att man inte producerar någon slagg.

Robotsvetsning

Robotsvetsning sker främst med svetsmetoden MIG/MAG i de flesta frekventa materialtyper, till exempel stål, rostfritt stål och aluminium.

Beroende på detaljens utformning kan även mindre volymer vara rationellt att robotsvetsa. En detalj med många svetsmoment och därmed lång svetstid kan även i mindre serier vara en optimal robotartikel.

Jämfört med manuell svetsning ser man i många fall cykeltider motsvarande 1/3 och därunder då man går över till robotsvetsning.

På senare tid har den så kallade ”CMT- tekniken” kommit. Den kräver en speciell strömkälla och innebär enkelt att godset inte värms upp lika mycket som vid konventionell svetsning. Det  ger renare och i stort sett sprutfria svetsfogar. CMT-tekniken fungerar mest effektivt på godstjocklekar upp till 3,0 mm.

Bendex har bred erfarenhet och stor kapacitet då det gäller robotsvetsning. Bendex svetsar både med traditionella strömkällor och med den nyare CMT-tekniken.

Hälsoriskerna vid svetsning kan vara betydande, framförallt när det gäller rök och gasutveckling. Det är därför viktigt med god ventilation och välutvecklat system för luftutsug, och om man återvinner ventilerad luft – även avskiljning av metallstoft.