Laserskärning

Laserskärning är en beröringsfri metod för plåtbearbetning. Med laserskärning kan du skära mycket avancerade former och konturer. Tekniken är mycket flexibel och skär i olika materialtyper och i olika tjocklekar.

En fokuserad stråle från en högeffektlaser riktas vinkelrätt mot arbetsstycket, i Bendex fall med hjälp av fiberoptik. När laserstrålen träffar arbetsstycket omvandlas energin till hetta som förångar materialet.

Laserskärning ger ett finare snitt och en mindre värmepåverkad zon i arbetsmaterialet än till exempel gasskärning. Ytan blir mycket jämn och skärsnittet kan bli så smalt som några få tiondels millimeter.

Bendex skär idag med fiberteknik i en 6Kw planlaser.